Εισαγωγή

Το Ίδρυμα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής & Γενετικής (HRG) δίνει την δυνατότητα σε κάθε ζευγάρι που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας να κατανοήσει τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει στειρότητα αλλά μόνο υπογονιμότητα και με την βοήθεια των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων να προχωρήσει εάν χρειάζεται φυσικά σε κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ο κ. Παπανικολάου Ευάγγελος, που διευθύνει το ινστιτούτο HRG, μέσα από την πλούσια πανεπιστημιακή του κατάρτιση και ενεργή συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα,  θα επιδιώξει να εξατομικεύσει την θεραπεία που πρέπει κάθε ζευγάρι να ακολουθήσει.