Αποτελεσματικότητα

Η αποτελεσματικότητα ενός κέντρου εξωσωματικής κρίνεται από το ποσοστό γεννήσεων ανά προσπάθεια εξωσωματικής. Η γέννηση και ιδίως η γέννηση ενός ζώντος ΥΓΙΟΥΣ νεογνού αποτελεί το ζητούμενο και φυσικά τον πιο αξιόπιστο δείκτη.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παρουσιάζεις τα αποτελέσματά σου και αναλόγως τον παρανομαστή (γυναίκες που ξεκίνησαν τη θεραπεία, γυναίκες που έφτασαν στην ωοληψία, η γυναίκες που έκαναν εμβρυομεταφορά) το κλάσμα βαίνει αυξούμενο. Εμείς επιλέξαμε τον πιο σωστό κατά τη γνώμη μας που είναι ανά ασθενή που υποβλήθηκε σε ωοληψία. Επίσης παρουσιάζουμε και τις τέσσερις κατηγορίες υποβοηθούμενης παραγωγής συμπεριλαμβανομένης και της σπερματέγχυσης. 

Πρός σύγκριση παραθέτουμε στην επόμενη ενότητα τα αποτελέσματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γαι το έτος 2008 καθώς είναι τα πιο πρόσφατα.
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφικό υλικό: