Διέγερση των Ωοθηκών

Η εξωσωματική βασίζεται στη παραγωγή αρκετών ωαρίων (10-12) με την υποδόρια χορήγηση ορμονών για 10 ημέρες ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου. Στο μακρύ (long protocol) ξεκινάμε μ’ ένα ρινικό spray από την 21η μέρα του προηγούμενου κύκλου, έρχεται η περίοδος, και μετά από μία εβδομάδα και ενώ συνεχίζουμε το spray ξεκινάμε τις ενέσεις. Στο δε βραχύ πρωτόκολλο (antagonist protocol) την 2η η 3η μέρα της περιόδου ξεκινούμε με τις ενέσεις και μετά από πέντε ημέρες προσθέτουμε και τον ανταγωνιστή (ενέσιμο). Στο διάστημα αυτό των 10 ημερών χρειάζεται να δώσουμε αίμα για ορμονικό έλεγχο και να υποβληθούμε σε υπέρηχο 4 φορές. Εφόσον τα ωοθυλάκια μεγαλώσουν και φτάσουν στα 16-20 mm τότε χορηγούμε το βράδυ μία τελική ένεση που θα τα ωριμάσει εντός 36 ωρών.