Διεθνή Στοιχεία

Ως μέτρο σύγκρισης παραθέτουμε τα αποτελέσματα για όλες τις εξωσωματικές που διενεργήθησαν το 2008 στις Ηνωμένες Πολιτείες (η στατιστική ανάλυση καθυστερεί περί τα 4 χρόνια μέχρι την δημοσίευσή τους στο ίντερνετ)

Παρουσιάζονται ανά ηλικία, με την πρώτη μπάρα να αναφέρει το πσοστό αυτών που ξεκίνησαν και έφθασαν στην ωοληψία, η δεύτερη το ποσοστό αυτών που έκαναν εμβρυομεταφορά (περί το 80%), η τρίτη το πσοστό θετκών τεστ κύησης και η τελευταία μπάρα το ποσοστό των γεννήσεων επί των γυναικών που ξεκίνησαν την ορμονική διέγερση

Φωτογραφικό υλικό: