Δωρεά Ωαρίων

Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που, για πολλούς διαφορετικούς λόγους, χρειάζονται δανεικά ωάρια έτσι ώστε να επιτύχουν την πολυπόθητη εγκυμοσύνη. Κάθε χρόνο 1500 άτομα γεννιούνται από σύλληψη μέσω δωρεάς ωαρίων και πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά από δωρεά ωαρίων υπάρχουν παγκοσμίως.
Πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια της δότριας και μετά η επίτευξη εγκυμοσύνης. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι διεθνώς κοντά στο 45-50%.
 
Η δωρεά ωαρίων είναι μια ανώνυμη διαδικασία κατά την οποία η δότρια παρέχει ωάρια στο ζευγάρι των ληπτών. Τα ωάρια αυτά γονιμοποιούνται με το σπέρμα που προέρχεται από τον σύζυγο/σύντροφο της λήπτριας. Αφότου γίνει η γονιμοποίηση, τα γονιμοποιημένα ωάρια μεταφέρονται στην λήπτρια γυναίκα.
Η ελληνική νομοθεσία υπάρχει και καθορίζει το κάθε βήμα: 36/2008-ΦΕΚ 670 / Β /16-4-2008
 
Η δωρεά ωαρίων αποτελεί επιλογή για τις ακόλουθες ομάδες γυναικών:
 
α) Γυναίκες που έχουν χάσει την δυνατότητα να παράγουν ικανό αριθμό ωαρίων για γονιμοποίηση. Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν γυναίκες με:

  • πρόωρη εμμηνόπαυση
  • στειρότητα λόγω θεραπείας καρκίνου
  • δυσλειτουργικές ωοθήκες (αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία)
  • ανύπαρκτες η υποπλαστικές ωοθήκες (Τurner`s syndrome) 

β) Γυναίκες των οποίων οι ωοθήκες παράγουν ικανό αριθμό ωαρίων αλλά χρειάζονται δανεικά ωάρια γιατί:

  •    μεταφέρουν κληρονομούμενη γονιδιακή ανωμαλία π.χ. μυϊκή δυστροφία Duchenne, αιμορροφιλία
  •    έχουν μειωμένη ανταπόκριση σε φάρμακα διέγερσης ωοθηκών
  •    έχουν υποστεί πολλές θεραπείες εξωσωματικής χωρίς να  επιτευχθεί εγκυμοσύνη
  •    έχουν ιστορικό πολλαπλών αποβολών
Φωτογραφικό υλικό: