Εμβρυομεταφορά

Η τοποθέτηση των εμβρύων πίσω στη μήτρα της γυναίκας, πραγματοποιείται 2 έως 6 μέρες μετά την ωοληψία. Είναι μια απλή και ανώδυνη διαδικασία άνευ αναισθησίας που διαρκεί λίγα λεπτά και γίνεται με τη βοήθεια ενός πολύ λεπτού καθετήρα. Μόνο βιώσιμα έμβρυα μεταφέρονται στη μήτρα (top, good & fair quality) και η πολιτική αριθμού μεταφερόμενων εμβρύων σχετίζεται με την ηλικία της γυναίκας ως εξής: 1 κάτω των 30, έως 2 μεταξύ 31-35 ετών, έως 3 μεταξύ 36-39 ετών και έως 4 από 40-45 ετών.