Εξωσωματική γονιμοποίηση

Το εμβρυολογικό εργαστήριο της κάθε μονάδος απαρτίζει τον πυρήνα της σωστής ανάπτυξης των εμβρύων. Ως εκ τούτου αν το γενετικό υλικό που εμείς παράγουμε ήτοι τα ωάρια και σπερματοζωάρια είναι ελαττωματικά δέν μπορεί να διορθώσει αυτά τα σφάλματα. Σύγχρονα καλλιεργητικά υλικά, υπεράριθμοι κλίβανοι, συνεχής καταγραφή των παραμέτρων καλλιέργειας και  επιμελής έλεγχος ποιότητας (Quality Control) συνιστά παράγοντα επιτυχίας με πρωταρχικό ρόλο την ύπαρξη εξειδικευμένων εμβρυολόγων στο εξωτερικό με συνεχή επιμόρφωση σε κάθε νέα τεχνολογία και συμμετοχή σε νέες έρευνες.