Επεμβάσεις

Δύο είναι οι κυρίως διαγνωστικές επεμβάσεις στην γυναίκα:

 (α) η Υστεροσκόπηση, με την οποία επισκοπούμε το εσωτερικό της μήτρας και

(β) η Λαπαροσκόπηση με την οποία επισκοπούμε το εξωτερικό της μήτρας, τις ωοθήκες και τις σάλπιγγες και το εσωτερικό της πυελικής χώρας της κοιλίας

 

Στον άνδρα επίσης δύο διαγνωστικές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν: (α) FNA όρχεων δηλαδή Βιοψία όρχεων με βελόνα και (β) TESE, Ανοιχτή Βιοψία Όρχεων