Καλλιέργια Εμβρύων

Η καλλιέργεια των εμβρύων για 5 ημέρες πλέον μπορεί να καταγραφεί επί 24 ώρες με ένα νέο μηχάνημα το Embryoscope το οποίο καταγράφει κάθε φάση εξέλιξης των εμβρύων με αποτέλεσμα οι εμβρυολόγοι να επιλέγουν ποιο αντικειμενικά το καλύτερο έμβρυο. Το ICSI (μικρογονιμοποίηση) αποτελεί πλέον παραδοσιακή τεχνική. Μία παραλλαγή αυτού είναι το IMSI δηλαδή η επιλογή σπερματοζωαρίων με 6600 φορές μεγαλύτερη μεγέθυνση, το οποίο συντελεί στην αναγνώριση του ανώτερου μορφολογικά σπέρματος αυξάνοντας τα ποσοστά γονιμοποίησης.