Κατάψυξη ωαρίων

Slide Structure: 

Κατάψυξη Ωαρίων

Η τεχνική της κατάψυξης ωαρίων (vitrification) δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να καταψύχουν τα ωάριά τους ώστε να μπορούν να επιλέξουν το πότε θέλουν να γίνουν μητέρες.