Κατάψυξη εμβρύων

Σε περίπτωση που έχουμε πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας τότε τα καταψύχουμε για μελλοντική χρήση είτε για ένα δεύτερο παιδί είτε σε περίπτωση αποτυχίας μας δίνεται η δυνατότητα να προσπαθήσουμε ξανά χωρίς τη λήψη φαρμάκων.
Τα κατεψυγμένα έμβρυα είναι ένδειξη καλής έκβασης της εξωσωματικής, σχετικής υγείας του ζευγαριού καθώς και αυξημένων πιθανοτήτων.
Ευθύνονται πλέον για την γέννηση του 15% των παιδιών από εξωσωματική και η επιτυχία τους είναι συνάρτηση της ικανότητας του πρωτοκόλλου που εφαρμόζει το κάθε εργαστήριο και της ποιότητας αυτών που καταψύχονται (μόνο καλής).

Φωτογραφικό υλικό: