Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Slide Structure: 

Προεμφυτευτική Διάγωση

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) εφαρμόζεται πριν την εμφύτευση των γονιμοποιημένων ωαρίων στη μήτρα και παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς στη μήτρα μόνο των υγιών απο τα έμβρυα που προέκυψαν απο την εξωσωματική