Σπερματέγχυση (IUI)

 
Πρόκειται για την απλούστερη & οικονομικότερη  μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία το ειδικά επεξεργασμένο-εμπλουτισμένομένο σπέρμα τοποθετείται στην κοιλότητα της μήτρας της γυναίκας με ένα ειδικό καθετήρα (απαραίτητη προυπόθεση η διαβατότητα των σαλπίγγων). Η γονιμοποίηση επέρχεται φυσιολογικά, χωρίς καμία παρέμβαση. Το ποσοστό επιτυχούς κύησης κυμαίνεται μεταξύ 12-18%.
 
Πότε εφαρμόζεται
Σε περιπτώσεις όπου το σπέρμα παρουσιάζει χαμηλή κινητικότητα (ασθενοσπερμία), όταν υπάρχει υπόννοια τραχηλικού παράγοντα υπογονιμότητας (κλειστός τράχηλος λόγω συμφύσεων) και σε περιπτώσεις όπου η ωορρηξία των γυναικών δεν είναι σταθερή (πολυκυστικές ωοθήκες)
 
Ετερολόγος σπερματέγχυση (δηλαδή χρήση σπέρματος δότη) προτείνεται σε περιπτώσεις αζωοοσπερμίας όταν αποκλείεται η ανεύρεση σπερματοζωαρίων στον άνδρα μετά και τις ειδικές βιοψίες όρχεως, ή σε περιπτώσεις υπογονιμότητας ανοσολογικής αιτιολογίας ή ακόμα σε γυναίκες που επιθυμούν τεκνοποίηση εκτός γάμου (Single mothers).