Χρήση του πολικού σωματίου στον προεμφυτευτικό έλεγχο

Κατά την 1η μειωτική διαίρεση των πρωτογενών ωοκυττάρων λαμβάνονται 2 κύτταρα με 23 χρωμοσώματα το καθένα, εκ των οποίων το 1ο  (δευτερογενές ωοκύτταρο) διατηρεί σχεδόν όλο το κυτταρόπλασμα και γίνεται το τελικό ωάριο ενώ το 2ο  θα γίνει το πολικό σωμάτιο το οποίο είναι πολύ μικρό, μη λειτουργικό και ως δορυφόρος απομονώνεται στην περιφέρεια του ωαρίου. Η αφαίρεση του πρώτου πολικού σωματίου δεν επηρεάζει την επικείμενη γονιμοποίηση ή την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Γνωρίζοντας το γονιδίωμα του πολικού σωματίου γνωρίζουμε το γονιδίωμα του ωαρίου. Η αφαίρεση 1ου και 2ου πολικού σωματίου (το δεύτερο πολικό σωμάτιο εκβάλλεται μετά τη γονιμοποίηση με το σπερματοζωάριο) γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, η γενετική ανάλυση ολοκληρώνεται σύντομα και η πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης από μωσαϊκισμό του εμβρύου είναι ελαττωμένη. Ηθικά η βιοψία του polar body είναι πιο αποδεκτή αφού δεν χρησιμοποιεί υλικό από το ίδιο το έμβρυο. Παρόλα αυτά είναι μία πολύ καινούργια τεχνική, τεχνικά πολύ δύσκολη, πολύ δαπανηρή και ακόμα σε εξέλιξη, οπότε χρειάζεται υπομονή και εξονυχιστική έρευνα μέχρι να αποδειχθεί αποτελεσματική.