Ερευνητικά Προγράμματα

 

Έλεγχος και ανάλυση έκφρασης γονιδίων στο ενδομήτριο κατά το παράθυρο εμφύτευσης στην ωχρινική φάση. Η επίδραση των στεροειδών  ορμονών που παράγονται κατά τη διέγερση των ωοθηκών στο ενδομήτριο έχει βρεθεί ότι αλλοιώνει την ιστολογική εικόνα του ενδομητρίου και εμπλέκεται στην αποτυχία εμφύτευσης των εμβρύων. Σκοπός του ερευνητικού πρωτοκόλλου είναι η πιθανή απομόνωση γονιδίων που εκφράζονται στο ενδομήτριο και τροποποιείται η έκφραση τους κατά τη φαρμακευτική θεραπεία με γοναδοτροπίνες (up-regulated ή down-regulated). Λαμβάνονται βιοψίες ενδομητρίου την ημέρα της ωοληψίας και την ημέρα-5 της ωχρινικής φάσης και γίνεται η ανάλογη επεξεργασία για ιστολογικές εξετάσεις και γενετικές αναλύσεις DNA.

Σε συνεργασία με την καθ. Claire BOURGAIN ειδική παθολογοανατόμο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών εκτελείται η γονιδιακή έκφραση και ιστολογική ανάλυση. 

 

Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS) αποτελεί τη πιο σοβαρή ιατρογενή επιπλοκή της φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να αποβεί ακόμα και μοιραία για μια γυναίκα.  Πρόσφατα η πρόκληση ωορρηξίας εναλλακτικά με GnRH-Αγωνιστή φαίνεται να εξαλείφει σχεδόν την εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά όμως τα ποσοστά εγκυμοσυνών στις πρώτες εργασίες φαίνεται να είναι απογοητευτικά λόγω ανεπάρκειας της ωχρινικής φάσης. Σκοπός του ερευνητικού πρωτοκόλλου είναι η ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού πρωτοκόλλου με χρήση φαρμάκων που να υποστηρίζουν την ωχρινική φάση μετα τη χρήση GnRH-Αγωνιστή ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά κυήσεως σε ποσοστά ανάλογα με τα κλασσικά πρωτόκολλα εξωσωματικής αλλά εν τη απουσία του συνδρόμου OHSS.

Μαζί με τον Prof. Dr. Peter HUMAIDAN, Διευθυντή Αναπαραγωγικής Ιατρικής στο Skijve Hospital της Δανίας εκτελούμε προοπτικές μελέτες και διοργανώσαμε το 1st Interest Group in Agonist triggering στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009