Είναι πιθανή αύξηση των συγγενών ανωμαλιών στους απογόνους μας

Με τη φυσική σύλληψη το ποσοστό ανωμαλιών είναι 1% ενώ φαίνεται να αυξάνεται στο  2-3% μετά τη μικρογονιμοποίηση. Η αύξηση όμως έχει να κάνει με την ποιότητα του σπέρματος και της γενετικής προδιάθεσης που αυτό μεταφέρει σε κάποιες περιπτώσεις.

Είναι πιθανή η καρκινογένεση λόγω μακροχρόνιας λήψης ορμονών;

Όλες οι καινούργιες μεγάλες μελέτες απο τη Σουηδία και τη Γαλλία δεν δείχνουν να αυξάνονται τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του μαστού εκτός αν υπάρχει προδιάθεση